Hoạt động


  Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tổ chức các phiên họp định kỳ theo từng quý và đột xuất để xem xét đánh giá các chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT quyết định phương án đầu tư, giải pháp phát triển thị trường …trong 5 tháng đầu năm có 03 phiên họp được thực hiện.

  Ban điều hành (BĐH) họp định kỳ hàng tuần và đột xuất theo yêu cầu của công việc như: Lao động & tiền lương, thiết bị, sản xuất, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, tình hình kinh doanh & tiêu thụ sản phẩm…BĐH tiếp đón và làm việc với các đoàn khách trong và ngoài nước.

  Các phòng ban, nhà máy, phân xưởng tổ chức họp, hội ý thường xuyên nhằm triển khai các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về công tác nghiệp vụ, SXKD.

  Bên cạnh đó, các hoạt động nổi bậc như phòng chống dịch bệnh Covid-19, những tác động của chiến tranh Nga-Ukraine về thanh toán bằng USD và khủng hoảng nhiên liệu.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

7344

Hôm nay 11
Hôm qua 45
Tuần này 235
Tuần trước 235
Tháng này 94
Tháng trước 1322
Năm này 7344

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?