Giá Trị Cốt lõi

Là nhà sản xuất than hoạt tính từ than gáo dừa hàng đầu Việt Nam và hàng đầu thế giới, với công suất 6.000 - 7.000 tấn/năm. Thị trường xuất khẩu hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?